Úvodní strana

WinRevize

       Program pro revizní techniky elektro, pomocí kterého lze zpracovávat revizní zprávy, vyhledávat a pracovat s údaji z textů norem obsažených v databázi, oceňovat práce podle ceníku revizních prací……

       Nejdůležitější části:

       - seznam elektrotechnických norem s plným zněním článků vybraných důležitých elektrotechnických norem

       V seznamu i v článcích norem lze vyhledávat požadované údaje dle několika kritérií, současně dle několika různých podmínek. Seznam norem obsahuje cca 10700 záznamů. Články norem jsou obsaženy z v současné platných i neplatných norem, více než 5000 záznamů. Články norem jsou ve shodném znění jako v normě, jsou šířeny se souhlasem ÚNMZ.

       - databáze předinstalovaných textů závad, tzv. závadník

       Obsahuje nejběžnější závady vyskytující se na revidovaných elektrických zařízeních, slouží pro rychlé přiřazování závad do zpráv včetně klasifikace dle předpisů. V současné době obsahuje přes 6120 závad.

       Databáze jsou otevřeny, lze do nich doplňovat údaje. Výrobcem jsou průběžně doplňovány a přizpůsobovány změnám v předpisech.

       - ceník VC-7/222/89 pro oceňování revizních prací

       Ceník, dle kterého je možno oceňovat revizní práce a tisknout výpis prací. Samozřejmostí je možnost úprav položek ceníku, indexace …

       - tvorba a evidence revizních zpráv

       Tvorba revizních zpráv se provádí vyplněním tabulek, které se mají objevit ve zprávě, vypsáním, zkopírováním nebo převzetím z číselníku, textů potřebných ve zprávě a tiskem. Při vyplňování tabulek jsou k dispozici na mnoha místech rozvinovací nabídky (tzv. comba, nebo roletky), ze kterých lze do vyplňovaných položek přenášet údaje, při vyplňování tabulek lze kopírovat již pořízené záznamy, celé rozvaděče vč. vývodů, celé prostory vč. všech údajů k prostoru. Při opakované nebo podobné revizi lze zkopírovat celá zpráva, která se pak upraví a vytiskne.

       V evidenci zpráv lze mj. vyhledávat revizní zprávy dle různých kritérií, např. lze vybrat revize s prošlou revizní lhůtou v daném období, revize určitého zákazníka apod. Lze použít např. pro hlídání termínů periodických revizí.

       Při koupi programu WinRevize poskytujeme zdarma WinNářadí.

       Požadavky na počítač – pro práci programu WinRevizeje zapotřebí počítač s pracujícím operačním systémem MS Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista/7/8 s nastavenou podporou češtiny – tzv. česká Windows a grafickým adaptérem s min. rozlišením 800x600, doporučené rozlišení je 1024x768.

       Podrobněji

       Úvodní stranaZdeněk Prejza, Sadská, info@prejza.cz, tel. +420602 223 244, fax. +420 325 594 576